Argentina 2023

När är kontor och butiker stängda?

Lista över helgdagar för året. Observera att listan är nationella helgdagar, lokala helgdagar och högtider ingår inte i listan.

Här kan du se en lista över årets nationella helgdagar och fridagar. Du kan sortera informationen i listan med alternativet högst upp i listan.

Semesterlistan har ett sökfält om du vill söka en specifik dag eller semestertyp.

Viktigt: De angivna dagarna är officiella helgdagar. I vissa länder kan det finnas lokala eller regionala helgdagar av kulturell/religiös karaktär som inte är listade.

DateEnglishSpanish
January 1New Year's DayAño Nuevo
VariableCarnivalCarnaval
VariableCarnivalCarnaval
March 24Day of Remembrance for Truth and JusticeDía Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
April 2Day of the Veterans and Fallen of the Malvinas WarDía del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
VariableGood FridayViernes Santo
May 1Labour DayDía del Trabajador
May 25May RevolutionDía de la Revolución de Mayo
June 17Anniversary of the Passing of General Martín Miguel de GüemesPaso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
June 20General Manuel Belgrano Memorial DayPaso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
July 9Independence DayDía de la Independencia
August 20General José de San Martín Memorial DayPaso a la Inmortalidad del General José de San Martín
October 16Day of Respect for Cultural DiversityDía del Respeto a la Diversidad Cultural
November 20National Sovereignty DayDía de la Soberanía Nacional
December 8Immaculate Conception DayDía de la Inmaculada Concepción de María
December 25ChristmasNavidad

Helgdagar, Forkläringer

Nyår

New Year

Nyår är en traditionell högtid, som firas vid övergång till ett nytt kalenderår. Enligt den gregorianska kalendern, som används i västerlandet, firas nyåret under natten mellan den 31 december och den 1 januari. I världens olika länder, kulturer och religioner finns ett antal olika kalendrar. Nyårsdagen är ofta en helgdag, men firandet av nyår är viktigt inte bara för de troende.

Trettondedag jul

Epiphany

Trettondedag jul, trettondedagen eller trettondagen (västkyrkligt även Epifania (uttalas [epifaní:a]) – "uppenbarelse" – och östkyrkligt Theofania (uttalas [teofaní:a]) – "gudsuppenbarelse") är en kristen högtid som infaller på den trettonde dagen i julhögtiden, det vill säga den 6 januari och är i Sverige en allmän helgdag. Trettondedagen firas bland kristna till åminnelse av uppenbarelsen av Jesus som Guds son genom hans födelse, genom hans Kristi dop, genom hans första underverk (vinundret i Kana) och uppenbarelsen genom Betlehemsstjärnan för de tre vise männen. Detta tema har inom västlig kristendom kommit att överskuggas av de tre vise männen, som skall ha kommit till Jesus med guld, rökelse och myrra.

International Women's Day

International Women's Day

Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Den internationella kvinnodagen instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen på initiativ av den tyska kommunisten Clara Zetkin.[1] Varje år i varje land skulle man på samma dag fira en kvinnodag under parollen: Rösträtt för kvinnor skall ena vår styrka i kampen för socialism.

Skärtorsdagen

Maundy Thursday

Skärtorsdagen är en kristen högtidsdag som infaller torsdagen före påsk, dagen efter dymmelonsdagen, före långfredagen, i stilla veckan (2019 innebär detta den 18 april). I Romersk-katolska kyrkan är skärtorsdagen en reningsdag, varav ordet skärtorsdag är bildat. "Skär" kommer från ett fornnordiskt ord för 'ren', 'vacker', 'blank' eller 'klar', som också finns i förleden till ordet skärseld. Dagens namn är det samma på norska och danska. I äldre tid sade man omväxlande "skärdag" och "skärhelgd" om denna torsdag..

Långfredagen

Good Friday

Långfredagen uppmärksammas inom kristen tradition till minne av Jesu korsfästelse och död på Golgata utanför Jerusalem. Dagen är i Sverige en allmän helgdag och infaller fredagen närmast före påskdagen. Namnet långfredag kommer av att dagen var lång och fylld av lidande för Jesus och av att gudstjänsten var längre än i vanliga fall.

Påsk

Easter

Påsken är den största högtiden under det kristna kyrkoåret och firas till minne av att Jesus enligt Nya Testamentet led, dog och uppstod för att var och en som tror på honom skulle bli förlåten för sina synder och få evigt liv. Den kristna påsken är till sin natur, både genom händelser och tidpunkten när den infaller, kopplad till den judiska påsken, vilken firas till minne av Gamla Testamentets berättelser om judarnas uttåg ur Egypten efter år av slaveri. Högtidens svenska namn kommer också från dess hebreiska namn "פֶּסַח" (pesach), vilket betyder "passera" eller "gå förbi" och tydligast pekar på den judiska innebörden av högtiden. Det engelska ordet easter och tyskans Ostern kommer av den germanska frukbarhetsgudinnan Ēostre.

Första maj

Labour Day

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890 på initiativ av Andra internationalen, bland annat till åminnelse av Haymarketmassakern 1886. Denna dag firas runt om i världen av olika vänsterorganisationer, partier och fackföreningar med demonstrationer och möten.

Kristi himmelsfärdsdag

Ascension Day

Kristi himmelsfärdsdag, förr även Helgetorsdag, är en helgdag inom kristendomen. Det är dagen då Jesus efter uppståndelsen enligt Nya Testamentet lämnade jorden, och fördes upp till himlen inför elva av apostlarna och har firats sedan 300-talet. Dagen infaller 39 dagar (på den 40:e dagen) efter påskdagen.

Pingst

Pentecost

Pingst är en kristen högtid som firar att den helige Ande gavs till apostlarna i Jerusalem (Apg. 2:1–13, 37–39). Enligt Bibeln var detta första gången tungotal förekom (ett tecken på uppfyllelse av Helig Ande) och den dagen döptes nästan 3 000 människor i Jesu namn till syndernas förlåtelse. Den kristna kyrkan anses ha fått sin begynnelse i och med pingstdagen. Pingsten anses vara en motsats till, eller ett upphävande av det som hände i Gamla testamentet när Gud förbistrade människornas språk och spred ut dem över jorden, alla kunde förstå vad som talades i församlingen. Pingstdagen infaller 10 dagar efter Kristi himmelsfärdsdag.

Corpus Christi

Corpus Christi

Corpus Christi, ”Kristi kropps och blods högtid”, tidigare "Festum Sanctissimi Corporis Christi" ”Kristi lekamens högtid” eller "Helga lekamens högtid", är en katolsk högtid. Den högtidlighåller att den konsekrerade hostian enligt katolska kyrkans lära är Kristi kropp. Högtiden firas traditionellt på torsdagen efter Heliga Trefaldighets dag (60 dagar efter påsk).

Jungfru Marie himmelsfärd

Assumption of Mary

Jungfru Marie himmelsfärd, även kallad Jungfru Marias upptagning i himmelen, latin Assumptio Mariae, är en förpliktigad helgdag inom Romersk-katolska kyrkan, och firas den 15 augusti. Enligt en tidig katolsk och ortodox uppfattning har Jungfru Maria tagits upp till himlen med kropp och själ; detta firas i både öst- och västkyrkan den 15 augusti, men blev en romersk-katolsk dogm först 1950 då Pius XII uttalade sig ex cathedra i och med den apostoliska konstitutionen Munificentissimus Deus. Inom ortodoxa kyrkan kallas högtiden Marie avsomnande.

Alla helgons dag

All Saints' Day

Alla helgons dag, Festum omnium sanctorum eller Dominica in natali sanctorum, är en kristen högtid som firas till martyrers och helgons ära. Den har utan avbrott ingått i det svenska kyrkoåret sedan medeltiden. I Finland och Sverige är Alla helgons dag en allmän helgdag. Den inföll tidigare alltid den 1 november men flyttades 1772 till första söndagen i november. Vid den svenska helgdagsreformen 1953 flyttades den till den lördag som infaller mellan den 31 oktober och 6 november.

Jul

Christmas

Traditionellt firas den svenska julhögtiden med början den 24 december (julafton), följt av juldagen, annandag jul, mellandagarna, nyårshelgen (där nyårsfirandet normalt inte räknas som en del av julfirandet, även om nyår infaller under juletid och nyårsdagen är en helgdag som firas till minne av Jesu omskärelse) och trettondagen, och avslutas den 13 januari (Tjugondag Knut) då "julen dansas ut". I Norden överlämnas julklappar under julafton till minne av de tre vise männens presenter - fram till 1800-tal gavs dessa av Julbocken - något som i andra delar av den kristna världen sker vid andra tidpunkter

Top 10 popular hashtags on our sites:

#travel #cheaptravel #flight #hotels #travelblog #guide #hotelsearch #apartments #cheaphotels #flightsearch

More popular hashtags are: